Nino, rei de Nínive

Valencià

María Paz López

1 · Introducció.
2 · Hipòtesi de l'argument de la novel·la.
3 · Datació de la novel·la i contextualització històrica.

Presentació de personatges

1 · Nino.
2 · Cosina de Nino.
3 · Sogre de Nino.
4 · Dercia.

Lecturas fuentes

1 · Escena narrador 1 papir.
2 · Escena Nino.
3 · Escena narrador 2 papir.
4 · Escena També 1 papir.
5 · Escena narrador 3 papir.
6 · Escena mariner papir.

Griego

1 · Primera escena narrador 1 papiro. Griego clásico.
2 · Primera escena narrador 1 papiro. Griego moderno.
3 · Segunda escena Nino papiro. Griego clásico.
4 · Segunda escena Nino papiro. Griego moderno.
5 · Tercera escena narrador 2 papiro. Griego clásico.
6 · Cuarta escena També 1 papiro. Griego clásico.
7 · Quinta escena narrador 3 papiro. Griego clásico.
8 · Sexta escena marinero papiro. Griego clásico.
9 · Sexta escena marinero papiro. Griego moderno.

Castellano

María Paz López

1 · Introducción.
2 · Hipótesis del argumento de la novela.
3 · Datación de la novela y contextualización histórica.

Presentación de personajes

1 · Nino.
2 · Prima de Nino.
3 · Suegro de Nino.
4 · Dercia.

Lecturas fuentes

1 · Escena narrador 1 papiro.
2 · Escena Nino.
3 · Escena narrador 2 papiro
4 · Escena També 1 papiro.
5 · Escena narrador 3 papiro.
6 · Escena marinero papiro.