Fragments novel·lescos

Documents visuals i sonors

Presentació

Introducció

Presentació d'un temps

Covid 19

Lectures dramatitzades

En aquest espai...
En aquest espai, li donarem veu i cos a aquestes antigues novel·les perdudes, mitjançant la lectura de les traduccions dels textos fragmentaris que han arribat fins nosaltres, així com la informació bàsica que permeten entendre i contextualitzar aquests textos.
Convé dir unes paraules que servisquen d'explicació prèvia al treball que presentem.
El punt de partida són les meues pròpies edicions, traduccions al castellà i estudis en profunditat dels textos originals. En la base de cadascuna d'aquestes lectures, hi ha un treball filològic exhaustiu i profund, que s'ha servit dels mètodes i criteris de la crítica textual, que és una de les branques més antigues i nobles de la disciplina de la Filologia i on el rigor i el respecte al text original que va eixir de la mà de l'autor està en la base de tota la resta.
Porte trenta anys d'estudi pacient i meticulós sobre un corpus de textos que estan en permanent procés d'ampliació i revisió. Darrere de tot el que veuran, hi ha moltes hores d'estudi solitari a casa o en la Facultat i molts viatges a biblioteques i museus de tot el món.

Nino, rei de Ninive

Image

Sesoncosis

Image

Calígone

Image